บริษัทฟอร์รอลไทยแลนด์

FRAL RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

          บริษัท ฟอร์รอล ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย
เครื่องควบคุมความชื้นและเครื่องลดความชื้นรวมถึงระบบ Drying
โดยเครื่องลดความชื้นของเราเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศอิตาลี
ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบเครื่องลดความชื้นมานานกว่า 25 ปี
โดยทางบริษัท ฟอร์รอล ไทยแลนด์ มีทีมงานฝ่ายวิศวกรที่คอยให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับด้าน การออกแบบ ติดตั้ง เกี่ยวกับระบบความชื้น
พร้อมศูนย์บริการซ่อมบำรุง ภายในประเทศไทยด้วยประวัติศาสตร์
ที่ยาวนานกว่า 25 ปีปัจจุบัน Fral เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของโลก
ในด้านระบบการ DRYING และการลดความชื้น เครื่องลดความชื้น
FRAL การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม  เป็นการแสดงออกถึงความ
สามารถในการออกแบบของอิตาลี และผลการใช้งานเทคโนโลยี
จากประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเรียบง่าย
หรูหราและความอเนกประสงค์ของ กลไกการทำงานและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องรวมถึงความเงียบขณะเครื่องทำงานและ
ประสิทธิภาพแม้ขณะ เครื่องทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่สูงและต่ำซึ่ง
ต้องทนทานต่อความชื้นพร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงานสิ่งเหล่านี้
เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ FRAL

     เครื่องลดความชื้นเป็นเครื่องกำจัดความชื้นออกจากห้อง ความชื้นนี้มีที่มาจากแหล่งที่อธิบายไว้ด้านล่าง :
ความชื้นสัมพัทธ์ที่มีอยู่ในห้องแสดงโดยความสมดุลของความชื้นที่เข้ามาในห้อง (ดูด้านล่าง) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่สัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีอยู่ในห้องและความชื้นที่กำจัด
โดยเครื่องลดความชื้นซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องเสมอ เครื่องลดความชื้นในแนวคิดพื้นฐานเป็นเพียงเครื่องปรับอากาศแบบโมโนบล็อกซึ่งอากาศในห้อง
หลังจากผ่านเครื่องระเหย (แบตเตอรี่คอยล์เย็น) ซึ่งจะถูกทำให้เย็นลงและลดความชื้น (ลดความชื้นเฉพาะ แต่จะเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์) จากนั้นผ่านคอนเดนเซอร์ (แบตเตอรี่คอยล์อุ่น)
ที่มันร้อนขึ้นจึงช่วยลดความชื้นสัมพัทธ์ลงอย่างมาก

     ภารกิจ FRAL เป็นที่พูดถึงในภาคอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะสูงสร้างสรรค์และเอาใจใส่ทำให้สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทางลูกค้าได้ด้วยการทำความเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้าเอง พร้อมกับนำเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่
มีร่วมกันเพื่อการเติบโตและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

     วิสัยทัศน์ บริษัท FRAL ถือเป็นบริษัทชั้นนำของอิตาลีในด้านการลดความชื้นและระบบปรับอากาศ เพื่อให้ได้รับความนิยมในระดับสากล โดยรูปแบบลักษณะเฉพาะที่ช่วยปรับปรุง
พฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบันที่กระตุ้นให้พวกเราก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการลดความชื้น

ความชื้นคืออะไร?
     อากาศเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซหลายๆชนิดโดยเฉพาะไนโตรเจน , ออกซิเจน , คาร์บอนแอนไฮไดรด์ และไอน้ำ ที่อุณหภูมิห้องมาตรฐาน (0°C – 30°C) ปริมาณน้ำในรูปของไอซึ่งสามารถคงอยู่ในอากาศมีเพียงไม่กี่กรัมต่อลูกบาศก์เมตรฉนั้นอากาศในชั้นบรรยากาศอาจมีไอน้ำเพียงปริมาณเดียว เมื่อมันเกินปริมาณนี้จะมีการก่อตัวของหมอกนั่นคือหยดน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศเมื่อไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศถึงขีดสุดระดับที่เป็นไปได้จะเรียกว่าอากาศอิ่มตัวซึ่งหมายความว่าภายในพื้นที่นั้น มีความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 100% ปริมาณไอน้ำที่อยู่ในอากาศนี้เรียกว่าอากาศอิ่มตัวและจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยคิดเป็นค่าประมาณ 4 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ ( O°C และ 24 กรัมที่ 25°C)

     ความชื้นสัมพัทธ์ของห้องคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศจริง กับปริมาณที่เหมือนกัน ( ที่อุณหภูมิเดียวกัน ) ถ้ามันจะอิ่มตัวนั่นคือมีความชื้นสัมพัทธ์ 100% อัตราส่วนนี้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เราสามารถพูดได้ว่าถ้าที่ 25°C อากาศอิ่มตัว 1 ลูกบาศก์เมตรมีไอ 24 กรัมที่อุณหภูมิเดียวกันน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตร ที่มี 50% R.H.จะมี 24×50/100 = 12 กรัม

ผลกระทบ และ ประโยชน์

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในห้องควรอยู่ระหว่าง 40%RH จนถึง 65%RH ค่าที่ต่ำกว่าซึ่งจะเจอได้ในช่วงฤดูหนาวในห้องที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้ เช่นอาการคอแห้งอย่างรุนแรงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย , การเหี่ยวและหดตัวของผักผลไม้ รวมถึงไม้และกระดาษ ในกรณีเหล่านี้อาจจำเป็นต้องทำให้ตรงกันข้ามกับการทำความชื้นในห้องโดยใช้ระบบต่างๆเช่นภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็กบนหม้อน้ำหรือเครื่องทำความชื้นที่ทำงานด้วยความร้อนไฟฟ้าหรือด้วยระบบอัลตราโซนิก อย่างไรก็ตามปัญหาที่ยากที่สุดในการแก้ไขกลับตรงกันข้ามนั่นคือความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่มากเกินไป ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 70-75%RH ในระยะยาวอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อไปนี้ได้เช่น

1) การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นราและแบคทีเรียเป็นต้นโดยมีกลิ่นเหม็นอับชื้นที่ตามมา
2) การก่อตัวของการควบแน่นของน้ำบนพื้นผิวที่เย็นเช่นหน้าต่างกระจกพื้นและผนัง
3) ความรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับอุณหภูมิสูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหงื่อออกหนักความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
4) การเพิ่มขึ้นของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่นอาการของโรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง
5) การเปลี่ยนรูปของไม้ที่บิดเบียว
6) การเสื่อมสภาพก่อนเวลาของสารอินทรีย์เช่นกระดาษอาหารผักและผลไม้ ฯลฯ
7) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลทำงานผิดปกติและเสียหาย
8) ความยากลำบากในกระบวนการอบแห้งผ้า และเฟอร์นิเจอร์ประเภทที่เป็นผนัง

PACKING

ตัวบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ พร้อมระบุรายละเอียดที่ชัดเจนบนกล่องบรรจุภัณฑ์.

PRODUCT

รูปร่างการออกแบบ Design ตัวผลิตภัณฑ์เครื่องลดความชื้น ถูกออกแบบให้ดูเรียบง่าย หรูหรา พร้อมมากับความแข็งแรงทนทาน. 

STORAGE

 บริษัท ฟอร์ รอล ไทยแลนด์เราคำนึงถึงสถานที่จัดเก็บสินค้า ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อปกป้องสินค้าที่ก่อนลูกค้าจะเลือกซื้อและนำไปใช้ไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งภายในและภายนอก

ประสบการณ์เกี่ยวกับความชื้น

ระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน

ด้านบริการขนส่งสินค้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน โดยทางบริษัท FRAL จึงเลือกใช้บริษัทขนส่งที่ได้รับ รองมาตรฐาน และการยอมรับในการรับส่งสินค้าไปถึง มือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทำให้ขณะที่ขนส่ง เครื่องเกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์

บริการตรวจสอบสินค้า

บริการตรวจเช็คสภาพของเครื่องลดความชื้น ก่อนส่ง ถึงมือลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องที่ลูกค้านำไปใช้นั้น สามารถพร้อมใช้งานทันที ไม่เกิดปัญหาต่างๆ

บริการตวรจซ่อมบำรุง

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเลือกซื้อเครื่อง คือการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจ ถึงคุณภาพของเครื่องลดความชื้น และตัวบริษัท ว่าเราคอยพร้อมช่วยแก้ปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเรา มีทีมช่างที่คอยให้คำปรึกษา พร้อมศูนย์ HOTLINE

ABOUT US

      บริษัท ฟอร์รอล ไทยแลนด์
เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย
เครื่องควบคุมความชื้น    เครื่อง
ลดความชื้นและระบบ DRYING
เครื่องลดความชื้น   เป็นแบรนด์
สินค้านำเข้าจากประเทศ อิตาลี
ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี…

PRODUCTS

Portable Dehumidifier
Ceiling Dehumidifier
Ventilation
Portable Conditioner
Absofrption Dehumidifier
Rooftop Air Conditioner
Fan Coil
Wall Counted Dehumidifier

Applications

ห้องนอน
ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาล
ห้องเซิฟเวอร์
ห้องเก็บผลงานศิลปะ
คลังสินค้า
โรงงานอุตาสหกรรม
โรงจอดรถยนต์

CONTACT US

FRAL THAILAND
59/888 ม.7 ซ.บงกช9 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 089-9238122
Line : fral@Thailand
FB : FRAL.THAILAND