ความชื้นในห้องนอน (Bedroom)

ปัญหาความชื้นภายในห้องนอน

ความชื้นที่เหมาะกับห้องนอน

(COMFORT ZONE) คือ ช่วงอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกสบายและปลอดภัย

 ปัจจุบันปี 2562 ประเทศไทย มีอุณหภูมิสูง ซึ่งอยู่ในช่วง 38-42°c ก็จริง แต่เมื่อเราเดินเข้าไปในห้องนอนที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอนของเราก็จะมีอุณหภูมิต่ำลง คืออยู่ในช่วง 20-27°c ตามแผนภูมิสภาวะสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ได้เรียบเรียงและอธิบายไว้ ช่วงอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศควรอยู่ระหว่าง 50-60%

อีกทั้งห้องนอนเป็นห้องที่คนส่วนมากใช้ในการนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนหรือหลังจากเลิกงาน มนุษย์เราใช้เวลาประมาณ 1 ส่วน 3 ของชีวิตอยู่ในห้องนอน ดังนั้นอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ในห้องนอนที่มีระดับความชื้นเป็นปกติจะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบาย ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่ถ้าในห้องนอนของเรามีความชื้นมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง เนื่องจากมีเชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นเติบโตได้ดีในสภาพอากาศชื้น ทำให้รู้สึกเหนียวตัวและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหอบหืด กรณีที่ความชื้นต่ำก็มีผลเสียไม่น้อย เช่น ทำให้ผิวแห้ง ปากแตก ระคายเคืองตา หายใจลำบาก รวมทั้งปวดบริเวณไซนัส

 ดังนั้น หากเราต้องการอากาศที่ดี Comfort Zone และ ต้องการหยุดการแผ่พันธุ์ของเชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ เราต้องลดระดับความชื้นสัมพัทธ์ลงให้อยู่ในช่วง 50-60% นั้นหมายความว่าภายในห้องนอนที่มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 50-60% สามารถลดปริมาณไรฝุ่นและเชื้อราลงได้และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพห้องห้องนอน

การเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะสม

                 โดยการเลือกเครื่องลดความชื้น ควรคำนึงถึงอัตราการลดความชื้นของเครื่องลดความชื้น และขนาดของพื้นที่ที่จะนำเครื่องลดความชื้นมาวางหรือนำมาติดตั้ง

องค์กร ASHVE (American Society of Heating & Ventilating Engineers)ได้สร้างแผนภูมิที่แสดงถึงช่วงสภาวะสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงอุณหภูมิดังกล่าว คือ ความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศอยู่ระหว่าง 30% ถึง 70% ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ทำให้ผิวหนังแห้งหรือรู้สึกเหนียวตัวจนเกินไป กับอุณหภูมิกระเปาะ อยู่ในช่วง 18°c ถึง 29°c แต่ได้มีการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละเขตพื้นที่และในมาตรฐานนี้ได้บงบอกถึงความสบายและปลอดภัยจากเชื้อโรคภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้กับทุกๆประเทศในโลก

ABOUT US

      บริษัท ฟอร์รอล ไทยแลนด์
เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย
เครื่องควบคุมความชื้น    เครื่อง
ลดความชื้นและระบบ DRYING
เครื่องลดความชื้น   เป็นแบรนด์
สินค้านำเข้าจากประเทศ อิตาลี
ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี…

PRODUCTS

Portable Dehumidifier
Ceiling Dehumidifier
Ventilation
Portable Conditioner
Absofrption Dehumidifier
Rooftop Air Conditioner
Fan Coil
Wall Counted Dehumidifier

Applications

ห้องนอน
ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาล
ห้องเซิฟเวอร์
ห้องเก็บผลงานศิลปะ
คลังสินค้า
โรงงานอุตาสหกรรม
โรงจอดรถยนต์

CONTACT US

FRAL THAILAND
59/888 ม.7 ซ.บงกช9 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 089-9238122
Line : fral@Thailand
FB : FRAL.THAILAND